Overdracht woning

Als er eenmaal een koper is gevonden vindt de eigendomsoverdracht plaats. Wat gebeurt er tijdens deze overdracht?

Allereerst vindt er een laatste inspectieronde plaats. Vlak voor de overdracht mag de koper de woning dat bijna van hem of haar is nog even bekijken. De koper kan bekijken of de woning volgens afspraak wordt geleverd. Vervolgens meldt de koper zich bij de notaris voor het tekenen van de transportakte. Daarna overhandigt u de sleutels van de woning aan de koper. In de meeste gevallen kiest en betaalt de koper de notaris. De notaris is een neutrale derde die zorgt dat de eigendomsoverdracht in goede banen wordt geleid. Zo zal deze erop toezien dat de woning bijvoorbeeld zonder hypotheek of beslag wordt geleverd, volgens afspraak, en dat de koper de koopsom tijdig bij de notaris stort.

Eigendomsoverdracht appartement

Als u een appartement heeft verkocht en de overdracht via een notaris is geregeld, dan bent u geen lid meer van de Vereniging van Eigenaren (VVE). De notaris dient bij de overdracht te melden welke bijdragen de vorige eigenaar (verkoper) verschuldigd is, indien deze er zijn. De koper is enkel aansprakelijk voor het bedrag gemeld door de notaris. Als het bestuur geen verklaring aan de notaris afgeeft, dan wordt hiervan melding gemaakt in de akte. In dat geval is de koper niet aansprakelijk voor de achterstallige betalingen van de verkoper. De VVE dient zich te wenden tot de oude eigenaar (verkoper) om achterstallige betalingen te incasseren.

Formulier waardebepaling

JA, neem contact met mij op voor een 100% vrijblijvende en gratis waardebepaling:

JA, neem contact op voor een 100% vrijblijvende waardebepaling van mijn woning

Onze waardebepaling is 100% vrijblijvend.
U beslist daarna zelf of wij voor u aan het werk mogen.
Wij werken volledig No Cure No Pay

Kadaster